Cora Nei Coach Praktijk
Therapie uit het hart voor het hart
Welkom
NEI achtergrond
Methoden
Voor wie is NEI?
ADHD & Dyslexie
Wie ben ik?
Kosten
Contact
ADHD & Dyslexie

ADHD/ADD
De afkorting betekent: Attention Deficit ( Hyperactivity ) Disorder. dat is een stoornis in de
hersenfunctie die te maken heeft met de prikkeloverdracht dat zorgt voor rem- en stuurgedrag.
Vaak is het druk in hun hoofd en daaruit voortvloeiend druk in hun gedrag.Deze kinderen hebben
vaak een bovengemiddelde intelligentie en hebben desondanks toch leerproblemen. Ook de voeding
kan het gedrag beïnvloeden. Vanuit de NEI gaan we samen met het kind kijken naar al deze facetten 
en komen te weten wat het probleemgebied is waarna behandeling volgt.
Indicaties van ADHD zijn bijvoorbeeld: concentratieproblemen , moeite met details, van alles
tegelijk doen, eerst doen dan pas denken, problemen met het inschatten van tijd, te laat komen,
dagdromen, snel praten, aan dingen friemelen, onrust in het hele lijf, hyperactief.

DYSLEXIE
Het woord dyslexie komt uit het Grieks en is een samenstelling van de woorden dys ( beperkt ) en
lexis ( woord/spreken ). Dyslexie komt niet alleen bij kinderen voor maar ook bij volwassenen.
Het is een stoornis in het overbrengen van informatie tussen de verschillende hersencentra, de
ledematen en zintuigen. De verschillende hersencentra werken niet goed samen, het lijkt er eerder
op dat de hersencentra los van elkaar staan en langs elkaar heen werken. Voeding, allergieën,
vitamines en mineralen kunnen invloed hebben op dyslexie.
Symptomen die op dyslexie kunnen wijzen zijn onder andere: niet kunnen othouden van schrijfwijzen
van woorden, lezen spellend en raden soms naar woorden, slaan kleine woorden over bij het lezen
zoals die, dat, wat, of en met, letters omkeren, automatiseren moeilijk, links- rechtsproblemen,
moelijk uit het hoofd kunnen leren van topografie en tafels, vergeten van het geleerde zelfs op korte
termijn. Er zijn twee methoden waar ik mee werk, de eerste is de NEI waarmee ik emoties behandel 
die onder de dyslexie liggen en de tweede is een methode waarmee de cliënt in balans wordt gebracht
voor wat betreft de samenwerking tussen de hersencentra.

Voor ADHD en Dyslexie geldt dat niet alle sypmtomen tegelijk aan de orde moeten zijn.  Ieder individu
zal andere problemen ervaren.  
  

Welkom
NEI achtergrond
Methoden
Voor wie is NEI?
ADHD & Dyslexie
Wie ben ik?
Kosten
Contact